Τα νέα της Mexis Energy

Συμβόλαιο Συντήρησης Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 500KWp SAFE ENERGY & ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας SAFE ENERGY & ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. 

Read more...

Ολοκλήρωση Εργασιών Ανακατασκευής Trackers ΝΕΔΑ σε Φ/Β Σταθμό 500KWp και Καθαρισμός Φ/Β Πλαισίων

H Mexis Energy ολοκλήρωσε επιτυχώς εργασίες ανακατασκευής των trackers στον Φ/Β Σταθμό ισχύος 500ΚWp της εταιρείας "SAFE ENERGY".

Η ανακατασκευή αφορούσε στα συστήματα πέδησης και στήριξης των στρογγυλών διαξονικών trackers της εταιρείας ΝΕΔΑ, καθώς και στην επισκευή τμήματος των γραμμικών trackers που είχε σπάσει λόγω ισχύρών ανέμων. Η Mexis Energy, σε συνεργασία με εξειδικευμένο μηχανουργείο προχώρησε στην ανακατασκευή και ενίσχυση του συστήματος πέδησης των trackers, αυξάνοντας κατακόρυφα τον χρόνο διαθεσιμότητας των trackers. Έτσι η απόδοση του Φ/Β Σταθμού μεγιστοποιήθηκε.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των Φ/Β Πλαισίων με τον ιδιόκτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό μας. Η αύξηση της απόδοσης του Φ/Β Σταθμού ανήλθε στο 10%!

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης SUN ENERGY ΜΕΠΕ - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "SUN ENERGY ΜΕΠΕ". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης ΘΗΒΑ ΕΠΕ - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "ΘΗΒΑ ΕΠΕ". 

Read more...

Ολοκλήρωση Εργασιών Ανακατασκευής σε Φ/Β Σταθμό 100KWp

H Mexis Energy ολοκλήρωσε επιτυχώς εργασίες ανακατασκευής του Φ/Β Σταθμού ισχύος 500ΚWp της εταιρείας "ΘΗΒΑΣ ΕΠΕ".

Η ανακατασκευή αφορούσε στον εκχιονισμό και την αποκαταστάση βάσεων στήριξης και Φ/Β Πλαισίων του σταθμού. Η Mexis Energy ανέλαβε την καταγραφή των ζημιών, την διαχείριση με επιτυχία του αιτήματος αποζημίωσης προς την ασφαλιστική εταιρεία και την αποκατάσταση του εξοπλισμού.

 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Α.Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ - 6 Χ 20 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Α.Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΕ ". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Μ.ΤΡ. Άσκρη Βοιωτίας - 100 KWp με Trackers Mechatron T150

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Μ.ΤΡ.". 

Read more...

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφαλιστικού Αιτήματος και Αποκατάστασης Βλαβών σε Φ/Β Σταθμό 1 MWp (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

H Mexis Energy συμφώνησε και παρείχε πλήρης υπηρεσίες διαχείρισης αιτήματος προς ασφαλιστικές εταιρείες για τον Φ/Β Σταθμό ισχύος 1ΜWp της εταιρείας "ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΒΕ".

Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν σε ζημιές στον εξοπλισμό του Φ/Β Σταθμού και σε βλάβη στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης. Η Mexis Energy ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του επενδυτή και πραγματοποίησε πλήρη καταγραφή των βλαβών καθώς και υπολογισμό της απώλειας παραγωγής του Φ/Β Σταθμού.Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος στην ασφαλιστική εταιρεία του επενδυτή.

Ο Υ/Σ Μέσης Τάσης , αφού επιθεωρήθηκε και διαγνώστηκαν οι βλάβες, επισκευάστηκε άμεσα για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια εισοδήματος.

 

Read more...

Ολοκλήρωση Εργασιών Αποψίλωσης & Κατασκευής Διαζώματος σε Φ/Β Σταθμό 2MWp

H Mexis Energy ολοκλήρωσε επιτυχώς εργασίες αποψίλωσης και κατασκευής διαζώματος στο Φ/Β Σταθμό ισχύος 2MWp της εταιρείας "ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ".

Η αποψίλωση πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού μηχανήματος για την προστασία των Φ/Β Πλαισίων. Μετά την ολοκλήρωση της αποψίλωσης, τα υπολείμματα περισυνελέγησαν και απομακρύνθηκαν από τον χώρο του Φ/Β Σταθμού.

Η κατασκευή του διαζώματος , συνολικού μήκους 1000 μέτρων, διήρκησε 3 εβδομάδες. Το διάζωμα αυτό θωράκισε τον Φ/Β Σταθμό, καθώς ενισχύθηκε η περίφραξη και δημιουργήθηκε αντιπυρική ζώνη σε όλο το μήκος του γηπέδου. Σε τακτά διαστήματα, δημιουργήθηκαν δίοδοι απορροής υδάτων.

 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Μελετίου Δήμητρα & Μελετίου Αναστασία - 2 Χ 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Μελετίου Δ." και "Μελετίου Α.". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Κ.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Κ.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Καλαμαρά Ευγενια - 500 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Καλαμαρά Ευγενια ΟΕ". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Μ.Κ. Ενεργειακή ΟΕ - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας " Μ.Κ. Ενεργειακή ΟΕ". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης MG BUSINESS SOLAR - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "MG BUSINESS SOLAR ΟΕ". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης MG SOLAR - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "MG SOLAR ΟΕ". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης GM SOLAR - 100 KWp

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 1 έτους με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "MG SOLAR ΟΕ". 

Read more...