Τα νέα της Mexis Energy

Ολοκλήρωση μετατροπής βάσεων μεταβλητής κλίσης - Ελοππία

Η εταιρεία "Δ.Καρακάιδος Ενεργειακή ΕΠΕ" ανέθεσε στην Mexis Energy την κατασκευή συστήματος αλλαγής κλίσης μέσω τριφασικού κινητήρα για το ήδη εγκατεστημένο σύστημα βάσεων στον Φ/Β Σταθμό ιδιοκτησίας της στην περιοχή της Ελλοπίας, στον νομό Βοιωτίας.

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Ε. Κουκλάκης, Μ. Μανιάς, Ι. Χναράκης Ο.Ε. - 80 KWp (1)

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 2 ετών με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Ε. Κουκλάκης, Μ. Μανιάς, Ι. Χναράκης Ο.Ε.". 

Read more...

Συμβόλαιο Συντήρησης Ε. Κουκλάκης, Μ. Μανιάς, Ι. Χναράκης Ο.Ε. - 80 KWp (2)

Η Mexis Energy με χαρά ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης διάρκειας 2 ετών με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας "Ε. Κουκλάκης, Μ. Μανιάς, Ι. Χναράκης Ο.Ε.". 

Read more...