ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης είναι η καρδιά κάθε βιομηχανικής, ξενοδοχειακής και φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Η Mexis Energy, σε συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές τεχνικές εταιρείες, παρέχει υπηρεσίες συντήρησης Υποσταθμών Μ/Τ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με όργανα τελευταίας τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, γίνονται οι εξής μετρήσεις:

Μέτρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του UPS, καθώς και ποσοστού φόρτισης της
Θερμογραφική απεικόνιση όλων των δομικών στοιχείων και συνδέσεων του Υποσταθμού Μ/Τ
Έλεγχος και πιστοποίηση καλωδιώσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο EΛΟΤ HD384
Μέτρηση Αντίστασης Γείωσης και Αντίστασης εδάφους σύμφωνα με το Πρότυπο IEC61010-1
Μέτρηση Αντίστασης Μόνωσης Καλωδιώσεων Υποσταθμού
Μέτρησης της Διηλεκτρικής Αντοχής Ελαίου Μετασχηματιστή
Μέτρηση Αντίστάσης των Πόλων των Αυτομάτων Διακοπτών Ισχύος
Μέτρηση της Αντίστασης των Μαγνητικών Τυλιγμάτων του Μετασχηματιστή Μ/Τ (ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ηλεκτρικές μηχανές)
Μέτρηση σχέσης μετασχηματισμού, γωνίας φασικής απόκλισης, ρεύματος διέγερσης και ένδειξη πολικότητας (ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τριφασικούς αλλά και μονοφασικούς Μετασχηματιστές)