ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

απομακρυσμένη παρακολούθηση λειτουργίας Φ/Β Σταθμών

 

Αν και ο Φωτοβολταϊκός σας Σταθμός είναι ,στις περισσότερες περιπτώσεις, κατασκευασμένος να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς ανάγκη εξωτερικών χειρισμών και επεμβάσεων, οι βλάβες στον εξοπλισμό είναι αναπόφευκτες. Κάποιες από τις κυριότερες πηγές βλαβών είναι:

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι δυσλειτουργίες του δίκτυου της ΔΕΔΔΗΕ

Οι φυσιολογικές φθορές του Εξοπλισμού

Οι δολιοφθορές

Η αστοχία κάποιου υλικου

Αυτές οι αιτίες, και όχι μόνο, έχουν την άμεση επίδραση της μείωσης του χρόνου  διαθεσιμότητας του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στον Φ/Β Σταθμό. Αυτή η μείωση με την σειρά της οδηγεί σε απώλεια παραγωγής και εισοδήματος, σε αύξηση του κόστους λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού, σε αυξημένο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Μακροχρόνια, οι επαναλαμβανόμενες βλάβες μπορεί να προκαλέσουν και μόνιμη βλάβη στον εξοπλισμό.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η συνεχής επιτήρηση της ορθής λειτουργίας του Φ/Β Σταθμου είναι η εμπροσθοφυλακή ενάντια στις βλάβες και την μείωση εισοδήματος. Έχοντας εκπαιδευτεί πάνω στα συστήματα τηλεμετρίας μετατροπέων των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων, παρακολουθούμε και αξιολογούμε τα δεδομένα αυτά με σκοπό την διάγνωση και πρόληψη βλαβών και δυσλειτουργιών.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου, μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ώστε να ανιχνεύονται εγκαίρως και να προλαμβάνονται όλες οι βλάβες, γιατί "κάθε μέρα μετράει"

espa

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TRACKER
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DC –Χ.Τ.-Μ.Τ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Mexis Energy
Βάγια Θηβών,Βοιωτία, ΤΚ 32002
Τηλ / Fax: 22620 61687
Mob: 6974138136, 6981464890
email: info@mexisenergy.gr