ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

Στόχος των προγραμματισμένων ελέγχων είναι να εκτελούνται όλες οι ενέργειες συντήρησης που αποσκοπούν στην πρόληψη, πρόγνωση και διόρθωση πιθανών προβλημάτων λειτουργίας. Έτσι , εξασφαλίζεται ότι η φ/β εγκατάσταση θα λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση και την ελάχιστη δυνατή απώλεια εισοδήματος.

Με την σύναψη συμφωνίας συντήρησης, γίνεται άμεσα προγραμματισμός της ετήσιας τακτικής συντήρησης κατα την οποία πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος του Φ/Β Σταθμού. Έχουμε καταρτίσει ένα πλήρες πακέτο εργασιών συντήρησης το οποίο απαρτίζεται από τα εξής στάδια:

 • Έλεγχος και συντήρηση φ/β πλαισίων
 • Έλεγχος αντιστροφέων (inverter)
 • Έλεγχος μεταλλικής κατασκευής
 • Έλεγχος βάσης
 • Έλεγχος γειώσεων και καλωδιώσεων
 • Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων.
 • Έλεγχος οργάνων τηλεμετρίας & αισθητηρίων.

Στην περίπτωση Φ/Β Σταθμού ισχύος μεγαλύτερης των 100KWp, γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας του Υποσταθμού Μέσης Τάσης.

   

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο συνεργείο, με μετρητικά όργανα πιστοποιημένα για χρήση σε Φ/Β Σταθμούς. Στο τέλος του προγραμματισμένου ελέγχου, ο επενδυτής ενημερώνεται για τα προβλήματα που βρέθηκαν στον Φ/Β Σταθμό. Οι έμπειροι μηχανικοί μας προτείνουν λύσεις με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγής. 

πιστοποιημένες μετρήσεις σε Φ/Β Σταθμούς

Στα πλαίσια των συμβολαίων συντήρησης παρέχονται και υπηρεσίες επισκευής βλαβών. Μόλις εντοπιστεί μια βλάβη, ο επενδυτής ενημερώνεται και η επισκευή προγραμματίζεται άμεσα.

Το προσωπικό μας είναι πλήρως εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με τους μετατροπείς των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων (SMA, Refusol, Kaco, Power One, Fronius) και έχει εκτενή εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία trackers των εταιρειών Deger, Mechatron και DTS.

 

Ζητήστε μας μια προσφορά σήμερα!Τρόποι Επικοινωνίας

espa

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TRACKER
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DC –Χ.Τ.-Μ.Τ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Mexis Energy
Βάγια Θηβών,Βοιωτία, ΤΚ 32002
Τηλ / Fax: 22620 61687
Mob: 6974138136, 6981464890
email: info@mexisenergy.gr