ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Οι Φ/Β Σταθμοί είναι απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης. Η γεωγραφική τους θέση συνήθως δημιουργεί προβλήματα στην αδιάλειπτη επιτήρηση τους. Η Mexis Energy, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς του τομέα της πληροφορικής, αναλαμβάνει να μελετήσει και εγκαταστήσει το κατάλληλο σύστημα τηλεμετρίας για κάθε περίπτωση.

Σας δίνουμε την δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω:

  • κινητής τηλεφωνίας (3G)
  • υπάρχουσας ADSL σύνδεσης (μέσω κεραιών τεχνολογίας airMax (μέγιστη κάλυψη 30 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή και με οπτική επαφή)
  • δορυφορικού Internet

Ο εξοπλισμός που εγκαθιστούμε είναι πιστοποιημένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και προέρχεται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους.

συστήματα τηλεμετρίας   

Αρκετά μοντέλα trackers δε προσφέρουν δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης και ελέγχου. Επίσης μπορούμε να εγκαταστήσουμε συστήματα απομακρυσμένης επανεκκίνησης πινάκων trackers στον Φ/Β σας Σταθμό, δίνοντας σας την δυνατόtητα απενεργοποίησης κάθε tracker χωριστά ή και όλων μαζί. Οι μηχανικοί μας μεταβαίνουν στον χώρο του Φ/Β Σταθμού, αποτυπώνουν τους πίνακες AC και σας προτείνουν εξατομικευμένες λύσεις.

Έχοντας ήδη χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των μεθόδων απομακρυσμένης πρόσβασης, σας εγγυώμαστε το αποτέλεσμα.

 

espa

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TRACKER
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DC –Χ.Τ.-Μ.Τ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Mexis Energy
Βάγια Θηβών,Βοιωτία, ΤΚ 32002
Τηλ / Fax: 22620 61687
Mob: 6974138136, 6981464890
email: info@mexisenergy.gr