Ολοκλήρωση Εργασιών Αποψίλωσης & Κατασκευής Διαζώματος σε Φ/Β Σταθμό 2MWp Featured

H Mexis Energy ολοκλήρωσε επιτυχώς εργασίες αποψίλωσης και κατασκευής διαζώματος στο Φ/Β Σταθμό ισχύος 2MWp της εταιρείας "ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ".

Η αποψίλωση πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικού μηχανήματος για την προστασία των Φ/Β Πλαισίων. Μετά την ολοκλήρωση της αποψίλωσης, τα υπολείμματα περισυνελέγησαν και απομακρύνθηκαν από τον χώρο του Φ/Β Σταθμού.

Η κατασκευή του διαζώματος , συνολικού μήκους 1000 μέτρων, διήρκησε 3 εβδομάδες. Το διάζωμα αυτό θωράκισε τον Φ/Β Σταθμό, καθώς ενισχύθηκε η περίφραξη και δημιουργήθηκε αντιπυρική ζώνη σε όλο το μήκος του γηπέδου. Σε τακτά διαστήματα, δημιουργήθηκαν δίοδοι απορροής υδάτων.