Ολοκλήρωση Εργασιών Ανακατασκευής Trackers ΝΕΔΑ σε Φ/Β Σταθμό 500KWp και Καθαρισμός Φ/Β Πλαισίων Featured

H Mexis Energy ολοκλήρωσε επιτυχώς εργασίες ανακατασκευής των trackers στον Φ/Β Σταθμό ισχύος 500ΚWp της εταιρείας "SAFE ENERGY".

Η ανακατασκευή αφορούσε στα συστήματα πέδησης και στήριξης των στρογγυλών διαξονικών trackers της εταιρείας ΝΕΔΑ, καθώς και στην επισκευή τμήματος των γραμμικών trackers που είχε σπάσει λόγω ισχύρών ανέμων. Η Mexis Energy, σε συνεργασία με εξειδικευμένο μηχανουργείο προχώρησε στην ανακατασκευή και ενίσχυση του συστήματος πέδησης των trackers, αυξάνοντας κατακόρυφα τον χρόνο διαθεσιμότητας των trackers. Έτσι η απόδοση του Φ/Β Σταθμού μεγιστοποιήθηκε.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των Φ/Β Πλαισίων με τον ιδιόκτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό μας. Η αύξηση της απόδοσης του Φ/Β Σταθμού ανήλθε στο 10%!