Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασφαλιστικού Αιτήματος και Αποκατάστασης Βλαβών σε Φ/Β Σταθμό 1 MWp (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Featured

H Mexis Energy συμφώνησε και παρείχε πλήρης υπηρεσίες διαχείρισης αιτήματος προς ασφαλιστικές εταιρείες για τον Φ/Β Σταθμό ισχύος 1ΜWp της εταιρείας "ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΒΕ".

Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν σε ζημιές στον εξοπλισμό του Φ/Β Σταθμού και σε βλάβη στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης. Η Mexis Energy ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του επενδυτή και πραγματοποίησε πλήρη καταγραφή των βλαβών καθώς και υπολογισμό της απώλειας παραγωγής του Φ/Β Σταθμού.Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να παραδοθεί ένας πλήρης φάκελος στην ασφαλιστική εταιρεία του επενδυτή.

Ο Υ/Σ Μέσης Τάσης , αφού επιθεωρήθηκε και διαγνώστηκαν οι βλάβες, επισκευάστηκε άμεσα για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια εισοδήματος.